Pisaći stol
drvo
visina=130 cm, dužina=94 cm,
širina=46,5 cm
vojna krajina
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1320
Pisa
ći stol od drveta, smeđe boje.
Ispod površine za pisanje, koja je
nagnuta, nalaze se 3 police s
pregradama. Na vrhu su 2 okrugle
rupe za pisaljke, tintu, etc