Jatagan
drvo; metal
dužina=73 cm, dužina drške=15 cm,
širina oštrice=4 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: P-1326
Jatagan s ošte
ćenom drškom i
jednobridnom ošticom.