Keramička lucerna
podru
čje Županje
gips; keramika
dužina=10,3 cm, širina=7 cm
antika
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: ant11
Lucerna od keramike sa žigom na
donjoj strani. U plasti
čnom krugu
vidljiva slova VS - jedina ostala
sa
čuvana u potpunosti, ispred slova
V bio je ostatak natpisa.
Rekonstruirana.