Brončana fibula
Kamenište,Gradište
terenski nalaz
bronca
dužina=8 cm
rimsko razdoblje
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: ant18
Bron
čana fibula koja na nozi ima
ukras od okruglih udubljanja, na
po
četku dva i na kraju dva. Luk
završava s tri kuglice. Igla nije
sa
čuvana