Fragment podnog mozaika
Kamenište
terenski nalaz
beton; cigla; kamen
dužina=9 cm, širina=11,5 cm,
debljina=3 cm
antika
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: ant59A
Fragment podnog mozaika.
Četvrtaste
kamene plo
čice u paralelnim
redovima olovno sive i bijele boje su
utisnute u smjesu kre
ča, pijeska
(beton) i ciglica.