Fragment podnog mozaika
Kamenište
terenski nalaz
beton; cigla; kamen
dužina=8,5 cm, širina=9,5 cm,
debljina=2 cm
antika
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: ant60A
Fragment podnog mozaika.
Četvrtaste
kamene plo
čice olovno sive i bijele
boje utisnute su u beton od kre
ča,
pijeska i sitnih komadi
ća cigle i
poredane u paralelne redove.