Fragment podnog mozaika
Kamenište
terenski nalaz
beton; cigla; kamen
dužina=8,6 cm, širina=10,9 cm,
debljina=5 cm
antika
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: ant100
Fragment podnog mozaika. Uglasti
komadi
ći kamena ( nepravilni
pravokutnici, trapezoidni oblici i
romboidni oblici) utisnuti su u
smjesu kre
ča, pijeska i komadića
ciglica. Izme
đu kamenčića ima dosta
prostora, a sude
ći po ovom
fragmentu ornament je na ovom
dijelu poda bio polukružno
zakrivljen. Izme
đu sivih, crnih i
bijelih nalazi se i poneki blijedo
crvenkasti kamen
čić.