Fragment podnog mozaika
Kamenište
terenski nalaz
beton; cigla; kamen
dužina=5 cm, širina=3,7 cm,
debljina=1,7 cm
antika
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: ant106
Fragment podnog mozaika. Sa
čuvano
5 sivocrnih uglath kamen
čića
utisnutih u smjesu pijeska, kre
ča i
komadi
ća cigle.