Fragment podnog mozaika
Kamenište
terenski nalaz
beton; cigla; kamen
dužina=3,9 cm, širina=3,9 cm,
debljina=1,6 cm
antika
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: ant108
Fragment podnog mozaika. Sa
čuvana
dva tamnija i jedan svijetliji
kamen
čić utisnut u beton pomiješan
s komadi
ćima ciglica.