Fragment cigle
Kamenište
terenski nalaz
kalup, glina
širina=36,7 cm, dužina=41 cm,
debljina=3 cm
1.-2.st.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: ant120
Komad cigle svjetlo-žute boje s
dijelom o
čuvanog pečata:
LEC(IIAD). Širini ukupna ili prvotna
36,7