Brončani privjesak
Kamenište,Gradište
terenski nalaz
bronca
visina=3 cm, širina=1,9 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: ant157
Bron
čani privjesak bikoničnog oblika
s turbanastim ukrasom. Privjesak
ima na vrhu prsten za vješanje, šupalj
i ima dvije rupice na gornjem dijelu.
Na dnu ima malu
četverostranu
piramidu okruženu cvijetnim
laticama.