Brončano dobno koplje
Selišta (rudina) Slavin selo
dar
lijevanje, bronca
dužina=12 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap66
Bron
čanodobno koplje sačuvano u
cijelosti. Usadnik koplja je u obliku
tuljka dužine 5,5 cm na rubu
usadnika nalazi. II faza KŽP HA2
(1230- 1100g.)