Keramički pršljen
Garišta
dar
ru
čni rad, keramika
promjer=6,5 cm, debljina=1,5 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap151
Kerami
čki brončanodobni pršljen za
vreteno, sive boje.