Kamena sjekira
Županjska posavina
kamen
dužina=4 cm
neolitik
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap152
Dio kamene sjekire s rupom za nasad.