Bakrena igla
Županjska posavina
bakar
dužina=9,5 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap160A
Bakrena igla sa zavinutim trakastim
završetkom poput volute.