Fragment keramičke posude
Gradac, Cerna
terenski nalaz
lon
čarsko kolo, glina
dužina=7,5 cm, širina=7 cm,
debljina=0,5 cm
latensko razdoblje
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap361
Fragment posude s ostatkom
konkavnog vrata, oštrim prijelazom
iz vrata u zakošenu stijenku doljnjeg
dijela posude. Površina je do nekog
stupnja gla
čana, sive boje. Faktura
dobra.