Brončana narukvica
Gajevi
terenski nalaz
lijevanje,urezivanje, bronca
promjer=8,5 cm, dužina=8,5 cm,
širina=7,5 cm, debljina=1 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap372
Bron
čana narukvica s debljim
srednjim dijelom dok se prema
krajevima sužava. Krajevi su
rastavljeni. Po
čitavoj površini grivne
nalazi se ornament od urezanih
paralelnih linija koje formiraju
tragove paralelnih krugova koji se
prekidaju s unutrašnje strane, a
smješteni su s oba kraja. Unutar tih
tragova nalazi se ornament u obliku
pravokutnika s dvije dijagonale.
Prostori unutar njih su ispunjeni
kosim linijama. Tri puta se
izmjenjuje ornament s urezanim
polukrugovima. Predmet je
presvu
čen plemenitom zelenkastom
patinom. Površina jednog kraja je
ošte
ćena.