Brončana narukvica
Gajevo
terenski nalaz
lijevanje,urezivanje, bronca
radijus=7 cm, debljina=0,6 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap373
Bron
čana narukvica- jedan dio.
Površina predmeta je presvu
čena
plemenitom platinom, dosta ošte
ćena
pa se pa se jedva zamje
čuje
ornament koji se sastoji od istog
ravnog ornamenta kao grivna pod
inv. brojem 371. Fragment
čiji je
drugi dio sa
čuvan je prema
krajevima duži da bi se prema
sredini sve više širio.