Brončana narukvica
Gajevo
lijevanje,urezivanje, bronca
radijus=8,5 cm, debljina=0,6 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap374
Bron
čana narukvica s fragmentom
pod inv. brojem 373
čini cjelinu.
Površina predmeta je presvu
čena
plemenitom platinom. Ornament se
sastoji od istih geometrijskih motiva
kao i grivna pod inv. brojem 372 tj.
od paralelnih polukrugova
čiji se
krugovi izmjenjuju s pravokutnicima
čija je površina unutar dijagonala
ispunjena kosim linijama. Kraj ovog
fragmenta je malo izvrnut.