Brončani kelt
Gajevo
lijevanje, raskivanje, bronca
radijus otvora=2,5 cm, dužina=8 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap381
Bron
čani kelt. Otvor za dršku je
elipsoidnog oblika. Rub mu je
zadebljao s jednim horizontalnim
užebljenjem, ispod se nalazi vise
ći
trokut (1). Kelt nema oštricu ve
ć mu
je kraj rezkavan elipsoidnog oblika.
površina je presvu
čena zelenkastom
patinom