Brončani klin
Gajevo
lijevanje, bronca
dužina=11,5 cm, radijus gornjeg
dijela=4,3 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap385
Bron
čani klin s ovalnom gornjom
površinom na kojoj se nalazi
horizontalno, središnje rebro. S
bo
čne strane tj. s obadvije nalaze se
okrugle perforacije koje spajaju
jedan kraj s drugim bo
čnim krajem.
Površina je presvu
čena zelenom
patinom.