Brončano koplje
Gajevo
lijevanje, bronca
radijus usadnika=2,5 cm, dužina
koplja=14,8 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap387
Bron
čano koplje kojem vrh nije
sa
čuvan. Usadnik mu je cilindričan i
duga
čak (8 cm), a završetak u obliku
plamena s trokutastim rebrom po
sredini i jedna sa svake njegove
strane. 5,5 cm od kraja usadnika sa
njegove bo
čne strane nalazi se
okrugla perforacija koja prolazi kroz
usadnik. Površina je presvu
čena
plemenitom patinom.