Brončani srp
Gajevo
lijevanje, bronca
dužina=10,5 cm, širina=2,4 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap393
Dio bron
čanog srpa, sačuvana je
drška polumjese
čevog završetka.
Površina je ornamentirana s dva obla
užebljenja. Na vanjskom rubu na
prijelazu iz drške u sje
čivo nalazi se
stožasto izbo
čenje. Sačuvano je dio
sje
čiva s pojačanim vanjskim rubom
i s dva užebljenja koja prate gornji
rub. Površina je presvu
čena zelenom
patinom.