Neolitička kamena gladilica
Posavski Podgajci
dar
gla
čanje, kamen
dužina=8,5 cm, debljina=4 cm
neolitik
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap490
Neolit
čka alatka - kamena gladilica,
svjetlosme
đe boje, uglačana.