Brončani kelt
Posavski Podgajci
dar
bronca
dužina=15,5 cm, širina oštrice=5,3
cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap505
Kelt s ovalim otvorom, zadebljanim
rubom ispod kojeg se nalze s dvije
bo
čne strane viseći trokuti koji su
jedva vidljivi. Površina presvu
čena
zelenom eroziraju
ćom patinom.