Brončano koplje
Osatno-zaraž
dar
lijevanje, bronca
dužina=14,4 cm, širina=5 cm
Prethistorija
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap633
Koplje- bron
čano s plemenitom
bijelom patinom zbog ve
ćeg postotka
kositra u leguri. O
čuvan je vršak
koplja s okruglim prsjekom rebra,
dok nasad nije o
čuvan.