Fragment keramičke posude
Jeli
ć, stan Lazine
terenski nalaz
Rad ruku, glina
dužina=6,5 cm, širina=6 cm,
debljina=0,5 cm
Prethistorija
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap837
Fragment posude s o
čuvanom
stijenkom središnjeg dijela. Površina
nije polirana niti ornamentirana,
oker premazom izvana i sivom bojom
iznutra. Faktura dobra, glina
pomiješana sa zrncima pijeska.
Cjelinu
čine dva slijepljena
fragmenta.