Kamena sjekira
Dugo, Bošnjaci
dar
kamen
dužina=7,5 cm
neolitik
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap908
Gla
čana kamena sjekira s očuvanom
oštricom i tragom rupe za nasad.
Olovnosivo - bijele boje.