Kamena sjekira
Dugo, Bošnjaci
dar
kamen
dužina=9 cm
neolitik
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap909
Gla
čana kamena sjekira s očuvanom
oštricom i dijelom rupe za nasad.
Kamen je boje slonova
če.