Fragment keramičke posude
Lova
čke Kuće, Soljani
terenski nalaz
Rad ruku, glina
dužina=6,8 cm, širina=4,5 cm,
debljina=5 mm
bakreno doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap937A
Fragment posude- zdjele, S profila s
o
čuvanim malo izvučenim rubom
usta, uskim konkavnim vratom i
malo zaobljenim trbuhom. Na
prijelazu iz vrata u trbuh, ukras od
trake i cik-cak motiva. Boja oker siva.