Fragment keramičke posude
Soljani
terenski nalaz
Rad ruku, glina
dužina=4,5 cm, širina=3 cm,
debljina=8 mm, promjer ruba=15,2
cm, visina posude=9 cm
bakreno doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap942A
Fragment posude s o
čuvanom
stijenkom
čija je površina do
izvjesnog stupnja polirana na onom
mjestu na kojem nema ukrasa. Ukras
se sastoji od cik-cak traka, trake i
brazdastog urezivanja. Ostaci bijele
inkrustacije su vidljivi na ukrasu.
Sive boje. Stijenka posude je dosta
zaobljena.