Keramička šalica
Županja
terenski nalaz
Rad ruku, glina
radijus dna=2,3 cm, visina=5 cm
Prethistorija
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap945A
Posuda- šalica, sa dosta niskim
vratom i izvrnutim rubom usta,
prijelaz iz vrata u donji recipijent je
tordiran. Dno je udubljeno. Šalica je
vjerojatno imala dvije drške od kojih
je jedna potpuno sa
čuvana i iz ruba
usta se diže prema gore, ru
čka ima
rožasti završetak. faktura dobra,
glina dobro pro
čćena, sive boje.
Rano željezno doba HC ili D.