Keramička šalica
nepoznato
dar
Rad ruku, glina
promjer dna=3 cm, visina=5 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap947A
Kerami
čka posuda, šalica, većih
dimenzija, s naglašenim vratom,
izvu
čenim rubom usta. U oštorm
prijelazu vrat ulazi u donji kosi
recipijent, usko dno udubljeno u
pravilnoj kružnici. Iz ruba usta se
diže jedna od dvije sa
čuvane ručke s
rožastim završecima i sedlasta, bez
ukrasa, sive boje. Ha C ili D.