Fragment utega
Repovac kod Štitara
dar
ru
čni rad, keramika
visina=3,5 cm, promjer=9 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1013
Fragment kerami
čkog utega kružnog
oblika, nepravilno pe
čen.