Figura životinje
Repovac kod Štitara
dar
glina
dužina=3,9 cm, širina=5 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1018
Glava plosnate zoomorfne figure
konja ili jelena.