Fragment keramičke posude
Repovac kod Štitara
dar
glina
dužina=4,8 cm, širina=4,7 cm
željezno doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1065
Fragment kerami
čke posude s
ukrasom od dvije udubljene
vodoravne linije nastavlja se
(ovješan) motiv girlandi izvedenih
postupkom udubljivanja i
užljebljenja.