Elipsoidna keramička pločica
Repovac kod Štitara
dar
Rad ruku, glina
dužina=7,1 cm, širina=9,3 cm
8. -7. st.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1068
Elipsoidna kerami
čka pločica s dvije
rupe na krajevima izgleda poput
amuleta.