Keramički žeton
Repovac kod Štitara
dar
Rad ruku, glina
dužina=3,9 cm, širina=3,9 cm
8. -7. st.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1070
Okrugli kermi
čki žeton napravljen
od ulomka tijela posude. Rubovi su
izrezani.