Keramički pršljen
Repovac kod Štitara
dar
ru
čni rad, keramika
promjer=3,5 cm, visina=1,5 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1073
Kerami
čki pršljen, nepravilno pečen
, bikoni
čan, sa nedovršenom
perforacijom kroz središte.