Amulet od kljove vepra
Repovac kod Štitara
dar
kost
dužina=5,9 cm, širina=2,2 cm
Prethistorija
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1086
Obra
đeni zub (kljova) vepra s
rupama na uskla
đenim
udaljenostima. Vjerovatno amulet.