Brončana sjekira
Obrov
ča,Bošnjaci
dar
bronca
dužina=11,5 cm, širina=4 cm,
visina=3,5 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1089
Bron
čana sjekira-kelt s ušicom.