Keramička urna
Popernjak,Bošnjaci
terenski nalaz
ru
čno rađena, keramika
visina=13 cm, promjer otvora=31
cm, promjer dna=11 cm
kasno bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1120
Urna iz groba br. 13. Kvadrat j-35,
SJ 69(70). Urna je oblika zdjele s
izvu
čenim rubom sa 4 špica i jednom
ru
čkom.