Keramička posuda
Dubovo-Košno
terenski nalaz
ru
čno rađena, keramika
visina=12,5 cm, širina ramena=16 cm
sopotska kultura
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1233
Ru
čno rađena keramička posuda
neutralnog oblika. s jednom malom
plitkom bradavicom na ramenu.
Nepravilno pe
čena, restaurirana.