Keramička šalica
Dubovo-Košno
terenski nalaz
keramika
visina=7,6 cm, širina=8,5 cm
sopotska kultura
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1234
Kerami
čka šalica, ručno rađena mala
kerami
čka posuda neutralnog oblika,
nepravilno pe
čena, neukrašena i
debljih stijenki, cijela