Keramička urna
Popernjak
terenski nalaz
ru
čno rađena, keramika
visina=10,5 cm, promjer ruba=26
cm, promjer dna=8 cm
kasno bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1238
Kerami
čka urna otvorenog oblika s
jednom ru
čkom, i s izvijenim
obodom. Nalazi se u kvadratu g34.
grob 32.