Pršljen za vreteno
terenski nalaz
ru
čno rađena, keramika
dužina=3,5 cm, širina=4,2 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1454
Pršljen za vreteno. Naran
časte boje,
oksidiran, kuglastog oblika.