Koštana strelica
Dubovo
terenski nalaz
kost
dužina=5,2 cm, širina=2,1 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1456
Koštana strelica. Kv. 39a. PN 230