Koštano šilo
Dubovo
terenski nalaz
kost
dužina=6,6 cm, širina=1 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1457
Koštano šilo. PN 240.