Obrađena kost
Dubovo
terenski nalaz
kost
dužina=4,6 cm, širina=1 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1458
Obra
đena kost. PN 232. Kv. K35