Obrađeni zub
Dubovo
terenski nalaz
zub
dužina=5 cm, širina=1,2 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1462
Obra
đeni očnjak - šilo.